MySQL DBA - Tips and Techniques Magazine

11 Nov 2014

Create mysql Schema dump

            mysqldump -uroot –p<password>--all-databases --no-data

No comments:

Post a Comment