MySQL DBA - Tips and Techniques Magazine

13 Nov 2014

Uninstalling Mysql on FreeBSD

pkg_delete -x mysql

No comments:

Post a Comment